02-04-2016 /

Fase 2 i konserveringen af finhvalskelettet sker mandag morgen

Finhvalen, som strandede mellem Saltum og Blokhus i uge 8, blev transporteret til Nordsøen Oceanarium i 2 store containere, efter den var blevet dissekeret af eksperter fra Statens Naturhistoriske Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Der er sat en konserveringsproces i gang som nu er nået til fase 2.

Første skridt af processen, den bakterielle rensning, dvs. en forrådnelsesproces, der med et fagudtryk kaldes maceration, har været igang i ca. 3 uger, hvor skelettet har ligget i en container med  koldt saltvand. Barderne har ikke brug for så lang macerationstid som skelettet, og de skal nu skæres fri af kæberne.  Dette kan kun ske ved at vandet bliver tappet af og hvalkraniet bliver løftet ud af containeren.
Dette sker mandag d. 4. april med start kl. 7.30.

Desuden skal dele af skelettet løftes op, da det skal monteres vandsslanger i bunden af containeren. Skelettet bliver derefter løftet tilbage i containeren, og dækkes med saltvand som opvarmes til ca. 40 grader. Efter yderligere et par måneder i denne ”suppe” er skelettet parat til næste skridt, som er højtryksrensning og kemisk behandling. Når rensningsprocessen er afsluttet, skal skelettet samles, og det er lidt af et puslespil med de mange knogler. Hvalens finner kan man fx sammenligne med menneskets hænder, og de er opbygget af mange små knogler. For at de knogler ikke skal bliver blandet sammen med de øvrige, er finnerne lagt i hvert sit net nede i containeren. Det er ikke helt fastlagt hvornår skelettet bliver klart til at udstilles, men det bliver efter sommeren.

Kontaktpersoner:
Marketingchef Sylvia Berglund tlf. 20 51 59 93
Biolog Nathalie Danielsen, tlf. 20 58 64 83